Projektejendom

43.540 m2 erhvervsgrund


Denne erhvervsgrund har et samlet areal på 43.540 m2 og ligger med stor synlighed mod den travle Viborgvej, der hver dag passeres af op mod 30.000 køretøjer. Grunden er omfattet af kommuneplanen for 2017 – delvist som bynært landskab (rammeområde 250100LA) og delvist indenfor rammeområde 250604ER. Indenfor rammeområde 250604ER angives en kommunal bebyggelsesprocent på 45, og at der i området kan etableres virksomheder indenfor virksomhedsklasse 1-3 og grundvandsklasse 1, hvilket bl.a. giver adgang til opførelse af kontor-, service-, undervisning- og konferencevirksomhed. På grunden er opført 4 bygninger, fysisk placeret opad Munkevejen, i rolige og naturskønne omgivelser, tæt på marker og skov. Grunden byder på mærkbar højdeforskel – skrånende mod Viborgvej. Denne højdeforskel giver et glimrende vue over området. De respektive bygninger er opført hhv. 1905 og 1950 (beboelse med udhus) samt 1991 og 1993 (er-hvervsbygninger – lager og værksted) og fremstår i fornuftig og brugbar stand. Bygning 1 og 4 benyttes til kontor for ejers virksom-hed samt beboelse for ejers søn samt ekstern lejer. Ejendommen er velholdt og omkranset af stor lukket have. Ejendommen kan med fordel udstykkes fra grunden og sælges som privat beboelse – hvis muligt. Bygning 2 og 5 er opført af ejer og udlejet til ejers virksomhed og benyttes til kontor, lager og værksted mv. Alle bygninger kan overtages med lejere og dermed en given lejeindtægt eller ryddet for samme, således køber får fuld råderet over grund og bygninger. Området byder på blandet erhverv i form af kontor, lager og logistik, transport og med større detail område, i den umiddelbare nærhed, centreret omkring Bilka.


Info

  • Sag PSKÅ90008
  • Type Eget brug - Salg
  • Kategori Kontor
  • Energimærke F
  • Etageareal 43.540 m2
  • Kontantpris 31.250.000 kr.
  • Leje p.a 0 kr.
  • Drift p.a 0 kr.

Klaus Ulrik Malmstrøm-Østerballe


Tlf. (direkte): +45 27 78 96 39 klaus.osterballe@newsec.dk