Vurdering af erhvervsejendomme og -grunde

Private ejendomsejere, investorer, andelsboligforeninger og offentlige myndigheder har ofte behov for rådgivning i sager der vedrører vurdering af erhvervsejendomme og grunde. Sagerne kan vedrøre enkelte ejendomme men også større ejendomsporteføljer til flercifrede millionbeløb. Ejendomsvurderingerne efterspørges typisk som led i den private aktør eller offentlige myndigheds ønske om at sælge ejendommen, hvorfor der er behov for en vurdering af erhvervsejendommens markedsværdi. I andre situationer efterspørges værdiansættelserne til brug intern rapportering eller regnskabsaflæggelse.

Andelsboligforeninger efterspørger valuarvurderinger til fastsættelse af andelskronen. Skal vi vurdere din andelsboligejendom? Så kontakt os via formularen nedenfor.

Kontakt os

ERFARNE VURDERINGSRÅDGIVERE

Newsec Advisory er organiseret i en række specialiserede afdelinger inden for Værdiansættelse & Økonomisk Analyse, Investeringsejendomme (Capital Markets), Salgs- & Udlejningsrådgivning samt Juridisk Rådgivning (Corporate Real Estate).

Vi har vedvarende fokus på langvarige kunderelationer og tilstræber at være branchens stærkeste rådgiver målt på kvaliteten i vores opgaveløsning. Med kontorer i både København og Århus, har vi et indgående markedskendskab på tværs af landets regioner og kommuner. Hovedparten af vores medarbejderne har mere end 10 års erfaring indenfor ejendomsbranchen, og en stor del af vores rådgivere er MRICS-certificeret og har en diplomuddannelse i vurdering af erhvervsejendomme.

Modtagne vurderingsopgaver løses i overensstemmelse med retningslinjerne RICS Red Book, der bygger på de internationale vurderingsstandarder IVS.

Vurderingsopgaver løses under ledelse af Morten Jensen, Direktør og seniorpartner, MRICS, Statsaut. revisor og E-MBA.

Referencer

Newsec’s vurderingsteam har de seneste år løst en lang række både enkeltstående opgaver og større porteføljevurderingsopgaver for markedsledende private selskaber og investorer. Blandt vores største private kunder kan nævnes STARK, Silvan, Danske Bank, McDonald’s, Heimstaden samt flere af landets førende advokathuse.

På det offentlige område er Newsec i dag vurderingsrådgiver for Finansministeriet, Bygningsstyrelsen, København- og Århus Kommune samt DSB Ejendomme.

På andelsboligområdet, har vi årligt samarbejde med mere end 60 foreninger i København, Storkøbenhavn og Århus om udarbejdelse af valuarvurderinger.

Skal vi hjælpe med vurderingen af din erhvervsejendom? Så kontakt os - se oplysningerne via linket nedenfor.